آبلیمو

آبلیمو ۱۰۰۰CC ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۱۰۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
آبلیمو خانواده ۵۰۰CC  ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۵۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
آبلیمو ۴۲۰CC ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۴۲۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
آبلیمو ۱۸۰CC ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۱۸۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
آبلیمو ۱۵۰۰CC ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۱۵۰۰ میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
آبلیمو ۴۰۰۰CC  ترکیبات: آبلیموخالص، متابی سولفیت سدیم. وزن: ۴۰۰۰میلی لیتر. تاریخ انقضا: یکسال پس از تولید. در جای خنک، خشک و بدون نور نگهداری شود. …
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صنایع غذایی مجید می‌باشد.