افتخارات

– افتخارات :

۱- دریافت تندیس و تقدیرنامه تولید کننده نمونه استان در بزرگداشت روز جهانی غذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز – سال ۱۳۸۷٫

۲- دریافت تندیس و تقدیرنامه کارآفرین برگزیده استانی در بخش صنعت در چهارمین جشنواره کارآفرین نمونه از وزارت کار و امور ااجتماعی – سال ۱۳۸۷٫

۳- دریافت تندیس و تقدیرنامه صادرکننده نمونه صنایع غذایی استان به مناسبت بزرگداشت روز جهانی غذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان واآموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز – سال ۱۳۸۷٫

۴- دریافت تندیس و تقدیرنامه واحد نمونه استان به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن از خانه صنعت و معدن استان اخوزستان – سال ۱۳۸۸ .

۵- دریافت تندیس طلایی نشان و تقدیرنامه واحد تولیدی نمونه استاندارد استان خوزستان از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خوزستان – سال ۱۳۸۸٫

۶- دریافت تندیس و تقدیرنامه کارآفرین برگزیده استانی در بخش صنعت در پنجمین جشنواره کارآفرین نمونه از وزارت کار وامور ااجتماعی – سال ۱۳۸۸٫

۷- دریافت تندیس و تقدیرنامه واحد بـرتر صنـایع غذایی استـان به مناسبت بزرگداشت روز جهـانی غـذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان واآموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز – سال ۱۳۸۹٫

۸- دریافت تندیس و تقدیرنامه واحد نمونه استان به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن از خانه صنعت و معدن استان اخوزستان – سال ۱۳۹۱٫

۹- دریافت تندیس طلایی نشان و تقدیرنامه به عنوان واحد دارای بیشترین پروانه کاربرد نشان استاندارد در استان خوزستان سال ۱۳۹۱٫

۱۰- دریافت تندیس طلایی نشان و تقدیرنامه واحد تولیدی نمونه استاندارد استان خوزستان از موسسه استاندارد و تحقیقات اصنعتی استان خوزستان – سال ۱۳۹۱٫

۱۱- دریافت تندیس طلایی نشان و تقدیرنامه واحد تولیدی نمونه استاندارد استان خوزستان از موسسه استاندارد و تحقیقات اصنعتی استان خوزستان – سال ۱۳۹۲٫

۱۲- دریافت تندیس و تقدیرنامه واحد نمونه صنـایع غذایی استـان به مناسبت بزرگداشت روز جهـانی غـذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان واآموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز – سال ۱۳۹۲٫

۱۳- دریافت تندیس و تقدیر نامه برند برتر از کنفرانس جهانی نشان منتخب در استانبول ترکیه

August 2014 . 14- دریافت تندیس و تقدیرنامه واحد نمونه صنـایع غذایی استـان به مناسبت بزرگداشت روز جهـانی غـذا و دارو از وزارت بهداشت و درمان واآموزش پزشکی – معاونت غذا و دارو دانشگاه جندی شاپور اهواز – سال ۱۳۹۳٫ –

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صنایع غذایی مجید می‌باشد.