رب

رب گوجه حلب ۱۸/۵ کیلو گرم رب گوجه حلب وزن: ۱۸/۵ کیلو گرم
رب گوجه کلیدی ۹۰۰ گرم با تركيبات : آب گوجه تغليظ شده با نمك. غلظت ۲۷تا ۲۹ درصد.
رب گوجه ۴۳۰۰گرم با تركيبات : آب گوجه تغليظ شده با نمك. غلظت ۲۷تا ۲۹ درصد.
رب انار
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرم با تركيبات : آب گوجه تغليظ شده با نمك. غلظت ۲۷تا۲۹ درصد.
رب گوجه فرنگی ۴۰۰ گرم با تركيبات : آب گوجه تغليظ شده با نمك. غلظت ۲۷تا۲۹ درصد.
رب گوجه فرنگی ۹۰۰ گرم با تركيبات : آب گوجه تغليظ شده با نمك. غلظت ۲۷تا۲۹ درصد.
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صنایع غذایی مجید می‌باشد.