شما بیشتر کالری روزانه ی خود را بدون هیچ تلاش آگاهانه ای می سوزانید. کالری ای که برای حفظ اعمال پایه در بدن مصرف می شود، به اختصار BMRخوانده می شود. این میزان سوخت وساز پایه تقریباً نزدیک به میزان سوخت وساز بدن درحال استراحت یا RMR است که عبارتست از انرژی مصرف شده فقط برای عملکرد اندام های حیاتی مانند قلب، ریه و غیره.

اطلاع از مقدار BMRبه شما در اتخاذ راهبردی برای کاهش وزن کمک می کند. با مشخص شدن میزان کالری پایه و سطح فعالیت روزانه، میزان کالری مورد نیاز بدنتان برای کاهش، افزایش، و تثبیت وزن محاسبه می شود.

دقت داشته باشید که مصرف کالری زیر ۱۱۰۰ در روز و کاهش وزن بیشتر از یک کیلوگرم در هفته توصیه نمی شود.

برای محاسبه کالری مصرفی روزانه گزینه های زیر را باتوجه به واحد مشخص شده تکمیل نمایید .

کالری پایه سوخت و ساز بدن :

کالری مصرفی مورد نیاز روزانه برای تثبیت وزن:

کالری مصرفی مورد نیاز روزانه برای کاهش نیم کیلو در هفته:

کالری مصرفی مورد نیاز روزانه برای افزایش نیم کیلو در هفته:

میزان متابولیسم پایه (Basal Metabolic Rate یا BMR) کل میزان کالری است که بدن شما به آن نیاز دارد که در حالت استراحت، عملکرد طبیعی و پایه‌ای خود را انجام دهد.

این عملکرد پایه شامل گردش خون، تنفس، تقسیم سلولی، سنتز پروتئین، انتقال یون، استفاده از انرژی توسط ماهیچه‌ها، اعصاب و سلول‌ها است.
راه‌های مختلفی برای تعیین سطح شاخص متابولیسم پایه وجود دارد، اما دقیق‌ترین آن در محیط آزمایشگاهی و تحت شرایط خاص (بدون استرس، در حالت استراحت، بافاصله زمانی مشخص از غذا خوردن و ورزش و مصرف کافئین، ریتم قلبی مناسب و …) اندازه‌گیری می‌شود.
ازآنجایی‌که انجام آزمایشات آزمایشگاهی بسیار گران است، از فرمولی که توسط متخصصین طراحی‌شده برای تخمین میزان BMR استفاده می‌شود و تنها به یک ماشین‌حساب برای تعیین آن نیاز دارید.
اطلاع از BMR به شما کمک می کند بتوانید میزان کالری مصرفی خود را برای کاهش، افزایش یا تثبیت وزن خود تنظیم کنید.
توجه داشته باشید که مصرف کمتر از ۱۱۰۰ کالری در روز و کاهش وزن بیشتر از ۱ کیلوگرم در هفته توصیه نمی‌شود.

کلمه موردنظر را وارد کنید