آدرس

کارخانه

شوشتر میدان شاهد بلوار پیامبر اعظم مجتمع صنایع غذایی مجید
۰۶۱۳۶۲۲۱۶۷۹-۸۲

دفتر تهران

تهران – میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه ۱۹، پلاک ۲۰، واحد ۴
۰۲۱-۸۸۷۰۸۰۴۶-۸

ارتباط با ما

فهرست