Blog

از بین بردن خط و خش میز شیشه ای

از بین بردن خط و خش میز شیشه ای

خط و خش میز شیشه ای را از بین ببرید

یکی از مشکلاتی که برای میزهای شیشه ای اتفاق می افتد این است که بعد از مدتی استفاده دچار خط
و خش می شوند. با روش زیر این خط و خش ها را از بین ببرید.میز شیشه ای

کشیدن اشیائی مانند ظرف های غذا یا وسایل
آشپزی و انداختنن ظروف روی میز شیشه ای خط و خش به جا می گذارد. این خطوط ابتدا برجسته بوده و به
مرور با تجمع گرد وغبار و جرم تیره می شوند. تمیز کردن آن ها موقت خواهد بود. با کثیف شدن مجدد، مشکل
به قوت خود باقی می ماند.

از بین بردن خط و خطوط میز شیشه ای

وسایل مورد نیاز :
_ دستمال نرم
_ خمیر دندان سفیدکننده غیر ژله ای
_ شیشه پاک کن

طرز استفاده :
۱ – شیشه را با یک دستمال نرم تمیز کنید. با دستمال، جرم داخل خطوط را پاک کنید.
۲ – مقدار کمی خمیردندان سفیدکننده روی نوک انگشت خود بگذارید. برای هر یک از خطوط از خمیردندان
استفاده کنید.
بگذارید خمیر۱۰ تا ۱۵ دقیقه روی آن باقی بماند تا فرصت کافی برای نفوذ داخل خطوط را داشته باشد.
۳ – یک پارچه نرم دور انگشت خود بپیچید. خمیردندان را به صورت دورانی و سریع دو یا سه دقیقه روی
خط ها بمالید.
۴ – به خطوط نگاه کنید. در صورت باقی ماندن، روی آن ها خمیردندان مالیده، مراحل را تکرار کنید. تمام
خط ها را از میز شیشه ای محو کنید.
۵ – از شیشه شور برای تمیز کردن سطح شیشه استفاده کنید. باقی مانده خمیردندان را با یک پارچه
تمیز پاک کنید.

Leave a comment

کلمه موردنظر را وارد کنید