Blog

فوتی های ناشی از مسمومیت با الکل

تراژدی فوتی های ناشی از مسمومیت با الکل تقلبی در خوزستان ادامه دارد..

متاسفانه امروز ۶ مورد فوت دیگر به موارد مرگ ناشی از مصرف الکل تقلبی و سمی اضافه شد و در مجموع از ابتدای این واقعه ۴۶ بیمار مورد فوت به ثبت رسید.

مصرف الکل خوراکی برای مقابله با کرونا هیچ پایه علمی ندارد

الکل متیلیک یا الکل متانول، سمی است در صورت مصرف خوراکی باعث کوری و مرگ می شود. یعنی اگر فردی از متانول استفاده کند و باعث مرگ آن نشود، صد در صد بینایی و کلیه های خود را از دست می دهد.

در هیچ یک از مراجع علمی، مصرف الکل خوراکی برای مقابله با ویروس تایید نشده است، ادامه داد: به غیر از دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، یکی دیگر از مراجع مهم علمی سایت WHO (سازمان بهداشت جهانی) است، درحالی که تاکنون در هیچ مرجع علمی و سایت سازمان بهداشت جهانی چنین موضوعی مطرح نشده که استفاده از الکل خوراکی در مقابله با ویروس کرونا تاثیری دارد.

Leave a comment

کلمه موردنظر را وارد کنید